فتق شکمی

زمانی که قسمتی از بافت یا ارگان های بدن در اثر ضعیف شدن دیواره های ماهیچه ای بدن که توسط حفره شکم احاطه شده اند بیرون بزند فتق اتفاق افتاده است .
اگر فتق در دیواره شکمی یا کشاله ران بروز کند ، کیسه ای که از قسمت ضعیف شده بیرون می زند می تواند شامل قسمتی از روده و یا پوشش چرب روده ی بزرگ (omentum) باشد؛
و اگر فتق در قسمت دیافراگم رخ دهد، می تواند باعث شود قسمتی از معده نیز درگیر شود.

تشخیص این موارد معمولا آسان بوده و با لمس یا مشاهده کردن برآمدگی امکان پذیر است. درمان این فتق ها می تواند از پایش فتق تا جراحی ترمیمی را شامل شود. این جراحی ها از طریق ایجاد یک سوراخ یا برش بر سطح شکم انجام می شوند. جراحی فتق اینگوئینال (در ناحیه کشاله ران) در کودکان و افراد مسن شیوع بیشتری دارد.

فتق شکمی

شایع ترین انواع فتق شکمی :

  • فتق کشاله رانی/اینگوئینال
  • فتق جداره شکمی یا دیافراگم
  • فتق نافی/امبلیکوس

علائم فتق

در بیشتر مواقع هرنی یا همان فتق یک تورم است که دردی ندارد و بدون مشکل است با این حال فتق ها می تواند باعث بروز درد در هنگام ایستادن ، بلند کردن اجسام سنگین و زور زدن شوند. و یا بهتر بگوییم در این مواقع درد تشدید شود.
زمانی که بخشی از روده ها توسط فتق اینگوئینال مسدود یا پیچ خورده شوند هرنی نیاز به جراحی فوری پیدا می کند .

شایعترین شکایات که نیاز دارد به پزشک مراجعه کنیم :

حالت تهوع
درد
استفراغ
صاف نشدن برآمدگی با فشار
عدم توانایی در انقباض شکم